A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár internetes dokumentummegtekintő, ún. “E-kutatás” szolgáltatása fontos mérföldkőhöz érkezett. A regisztráció után elérhető weboldalon eddig is kényelmesen otthonról, szabadidőben voltak böngészhetők többek között az anyakönyvekről készített digitális fényképek. A most elkészült fejlesztés eredményeképpen az anyakönyvi oldalakról készített fényképekhez tizenöt plébánia esetében már kereshető adattartalom társul az 1895. szeptember 30-al záródó időszakig. A megújuló e-kutatás szolgáltatás hátterét Baló Árpád győri nyugdíjas villamosmérnök adatfeldolgozó munkája jelenti, aki átírta és táblázatokban rögzítette csaknem egész Veszprém megye katolikus anyakönyveinek adatsorait. Ezeket az adatokat most az informatikai lehetőségeknek köszönhetően összekapcsolták a fényképekkel, így a feldolgozott és közzétett anyakönyvek esetében már név szerinti keresésre nyílik lehetőség. A munka eredményeképp a következő plébániák anyakönyvi bejegyzései lettek kereshetők: Devecser, Ganna, Gyulafirátót, Hajmáskér, Magyarpolány, Márkó, Nemesvámos, Noszlop, Pápa, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tapolca, Veszprém, Vigántpetend, Vöröstó (összesen 15 plébánia).

A projektet záró online sajtótájékoztatón az érdeklődőket Dr. Takáts István általános helynök, levéltári főigazgató köszöntötte. István atya véleménye szerint az otthoni kutatást lehetővé tevő fejlesztés különösen most, a járvány közepette fontos. A tudományos érdeklődés jelen helyzetben sem áll meg, mint ahogy a tudományos kutatás sem. A levéltár a 21. század technikájával ezt az igényt ki tudja elégíteni, így bárki szabadidejében folytathatja kutatását. Aki régmúlt „kútjába” belenéz, nemcsak a múltat, hanem önmagát is jobban megismerheti. Helynök atya kérte, hogy az érdeklődők éljenek a lehetőséggel, amit az érseki levéltár kínál.

Karlinszky Balázs levéltárigazgató köszönetet mondott a projekt létrejöttében közreműködőknek. Kiemelte, hogy Baló Árpád anyakönyvi adatokat feldolgozó, immár két évtizedes munkájára épült a fejlesztés, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros (jelenleg a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke) több éven át támogatott; az informatikai feladatokat Koprivanacz László látta el. A projekt a Miniszterelnökség anyagi támogatásával, a Bethlen Gábor Alap Zrt. közreműködésével valósult meg a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár weboldalán.

Ezt követően Vajk Ádám, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének titkára – a Győri Egyházmegyei Levéltár igazgatója –az adatbázis jelentőségéről beszélt. Az egyházi levéltárak, közöttük elsőként a katolikus egyházi levéltárak felismerték a kor kihívásait, és bő tíz évvel ezelőtt elkezdtek digitalizálni: elsősorban a nagyobb érdeklődésre számot tartó anyakönyveket, de ezzel párhuzamosan más iratanyagokat is. A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár volt az első, amely egy évtizede elkezdte az internetes szolgáltatást. A kor technikájának megfelelően ekkor arra volt mód, hogy regisztráció után elérhető fényképeket tettek közzé az interneten. Nem kevés, több milliós nagyságrendű felvételről van szó: az egyházi levéltárak (jelenleg tíz levéltár szolgáltat anyagot), mintegy 8 millió oldalt szolgáltatnak, amelynek nagyrésze anyakönyv, illetve egyházkormányzati, egyházközségi jegyzőkönyvek, és egyéb történeti jellegű iratok. Több lépcsős fejlesztés során, az elmúlt évtizedek eredményeképp alakult ki az a képnézegető rendszer, melyet virtuális formában lehet lapozgatni; a levéltári elérést, jelzeteket a file nevekben, illetve az adott elérési útban megőrizve. Családfa kutatásnál azonban az „elveszett” családágak megtalálásához szükség volt egy adatbázisra, amely a képek megtekintésén túl a rajtuk lévő adatok kereshetőséget biztosítja. Jelen fejlesztés ezt az igényt elégíti ki. Hasonló munka több egyházmegyében, több levéltárban is folyik párhuzamosan: távlati cél a szélesebb szakmai összefogás, a kutatók igényeinek nagyobb fokú kiszolgálása

Dr. Koltai András az egyesület elnöke, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának igazgatója hangsúlyozta, hogy az egyházaknak nem csak templomaik és plébániáik, hanem szociális intézményeik, illetve gyűjteményei, könyvtárai, levéltárai is vannak. A levéltárakban őrzött keresztelési, anyakönyvi adatok iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott az 1990-es évek második felétől. Ezt ismerte fel Dr. Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegye Levéltár vezetője, aki 2000-es évek elején elkezdte az egyházi anyakönyvek digitalizálását. A szolgáltatást később több egyházmegye is átvette, így Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárban is megindult ez a szolgáltatás. Ezen „e-kutatás” újabb állomása a most elkészült fejlesztés, a kereshető személyi adatbázis. Ahogy egyre több egyházmegye kezdett hasonló munkába, úgy érlelődött az Egyesületben a gondolat, hogy érdemes lenne ezeket a szolgáltatásokat minél inkább egységesíteni, közös platformra helyezni. Az adatbázisok terveik szerint egy közös felületről lennének a későbbiekben elérhetők, amelynek a matricula.hu weboldal adna otthont. Ezáltal a kutatóknak csak egy helyen kellene belépni a rendszerbe, és innen igényeik szerint tudnának továbblépni az őket érdeklő plébániák anyakönyvi állományaira.

A sajtótájékoztató itt megtekinthető:

 

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »