1944. április 3-án jelent meg Mindszenty József veszprémi püspök első körlevele. Ebben az egyházmegye papságához, híveihez szólt, illetve egyházkormányzati határozatokat és információkat közölt a címzettekkel. A hívekhez szóló szózatában fogalmazta meg püspöki címerének üzenetét.

„Árpádházi Szent Margit liliomos, misekönyves alakja azért foglal helyet címeremben, mivel Szent Margit szenttéavatása idején kerültem kapcsolatban egyházmegyémmel: másrészt alakja felidézi az összes magyar szenteket és Veszprém szent múltját is, a szent Pannoniát, a Pannonia sacrát.”

A püspöki címert Megyer-Meyer Antal iparművész, képzőművészeti főiskolai tanár tervezte, alapjául egy Szent Margitot ábrázoló 15. századi színezett fametszet szolgált, mely Simor József bíboros, hercegprímás műgyűjteményében maradt fenn. Ezt a képet többek között Fraknói Vilmos és Lukcsics József A veszprémi püspökség római oklevéltára első kötetében közölte 1896-ban.

A lekerekített oldalú háromszögű címerpajzs kék mezejében térben megjelenítve kőpadlón, domonkos habitusban áll Szent Margit. Jobb kezében liliomot – a testi-lelki tisztaság jelképét –, bal kezében csatos imakönyvet – az imádságos lelkület szimbólumát – tartja. Jobb lábánál a doborpajzs vörös mezejében zöld hármashalmon szélesedő szárú, ezüst kettőskereszt áll. A címeren nyitott, leveles-gyöngyös korona van. Szent Margit bal oldalán Jézus Krisztus görög monogramja, a krisztogram áll. A címer felett püspöksüveg lebeg, melynek szalagjai hullámos helyzetben a címer két oldalát veszik körbe.

Jobb oldalon haránt helyzetben a püspöki pásztorbot helyezkedik el korpusszal. Bal oldalon, ugyancsak haránt helyzetben a püspöki pásztorbot, Isten Bárányával. A püspöki kereszt díszítése és a pásztorbot Agnus Dei-ábrázolása Megyer-Mayer Antal művészetében korábban is feltűnik. A címer alatti a szalagon a püspöki jelmondat olvasható: Pannonia Sacra. Az andráskereszt-alakban elhelyezkedő kereszt és pásztorbot mintegy címertartó funkciót tölt be.

A címer felett a zöld püspöki kalap lebeg hat-hat bojttal. A püspöki címer három változatban maradt fenn, az eltérések a lebegő püspöki süveg, címertartó püspöki kereszt és pásztorbot díszítésében érthetők tetten, illetve a címer a zöld püspöki kalappal és a hat-hat bojttal vagy anélkül van ábrázolva.

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »