V. Domine, exaudi orationem meam. / Uram, hallgasd meg imádságomat.
R. Et clamor meus ad te veniat. / És az én kiáltásom jusson eléd. (Zsolt 102,2)

 

Isten igéje
„Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben.” (Jn 12,44–46)

Buzdítás
„Mi fénycsóvát akarunk vinni ebbe a világba.” * Folytatjuk utunkat, nincs másra szükségünk, csak bizalomra és a lelki szemeink megnyílására, hogy meglássuk, mit fogad be most a szívünk,
az életünk: közelséget vagy távolságot, mélységet vagy magasságot, csodát vagy csodátlanságot. Nyitottá válunk Istenre és önmagunkra.

3. napi idézet
„A fegyházban (1949-ben) egy tiszta szemű és szelíd arcú próbarendőrre emlékszem. Amikor a gyűlölet tajtékzása idején, a többiek már szinte elfáradtak kegyetlen mulatságuktól, hozzám
óvakodik és azt suttogja: Atyám! Bízzék Istenben, ő segít! – Később még egyszer visszajött, hogy megvigasztaljon. Harmadik jötte már búcsúzás volt, mert hamarosan elhelyezték. Csak egyszer voltam én „atya” a fegyházban, de voltam.A fegyházévek vége felé (1954-ben) történt, hogy a fürdőben az alacsony, kövér őrmester egyszerre csak felém fordul és azt mondja, előbb az ajtóra tekintve:
– Én is keresztény vagyok.

A kazamata-börtönben, egy mindenből kivetkőztetett, csont és bőrré vált főpásztor előtt történt ez az önkéntes hitvallás. Bár ketten voltunk csak a helyiségben, de a falaknak is füle volt ott.
És mégis elhangzott egy Rákosi-rendőr ajkáról. Nem halt meg a hit és a szeretet az egekig csapkodó gyűlöletben sem. Ami megmaradt belőlük, az sötét zárkám legszebb vigasztaló fénysugaraivá lett.” (Mindszenty József)

Elmélkedés
Mindszenty bíboros életútját sok fontos mondat jelzi és kíséri: „Légy fiam világi pap!”,* „Ne dolgozz annyit!”,* „Legyél atyaibb!”, „Legyőzetve győz…”,* „A leghűségesebb pásztor”.
„Egyház és hazám, ti lesztek életem útmutató csillagzatai” – mondta 1945. október 7-én esztergomi székfoglaló beszédében. Ez olyan elköteleződés volt számára, melyhez egész életében
hűséges maradt. Jóban és rosszban, örömben és szenvedésben, börtönben és száműzetésben. Életcélok, felelősségvállalás, döntés, elköteleződés, élethivatás, kitartás, hűség – ezekre
szükségünk van ahhoz, hogy valódi és teljes életet élhessünk. „Akik Istent keresik, azoknál a hiba is jóra fordul.”  Így lehetünk mi magunk is „fénysugarakká” egy nagy egészben, egy nagy
fényességben. Mindszenty bíboros ravatalát egyetlen koszorú díszítette ezzel a felirattal: „Hálás magyar néped!” Szeretett Egyháza pedig 2019-ben a boldoggá avatás előfeltételeként elismerte életszentségét és ezzel Tiszteletreméltónak nyilvánította.

Elcsendesedünk

Novéna-ima
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Az ő égi közbenjárására segíts meg minket!Imáinkat meghallgatva és hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.V. Tiszteletreméltó Bíborosunk közbenjárására segítsen minket az Isten, hogy a legmélyebb testi vagy lelki nehézségeink között is észrevegyük a szeretet éltető fénysugarait!R. Könyörögjünk az Úrhoz!
Pater noster / Mi Atyánk
Ave Maria / Üdvözlégy Mária
Gloria / Dicsőség

Személyes napi reflexió

 

Comments are closed.Ugrás az oldal tetejére »